Välkommen till Långforsen, en fri fors i ett Natura 2000-område.