FÖRENINGEN

Långforsen ideell föreningen har till ändamål att:

  • Företräda part i en överlåtelseprocess av Långforsens kraftverk.
  • Verka för en hållbar utveckling av Långforsens natur och kulturarv.
  • Främja långsiktig och hållbar utveckling i Offerdals socken med omliggande områden genom att vara ett forum för samverkan.